Q345EH型钢市场
2017/12/14 14:49:44 来源:www.linksfaves.com 点击次数:

Q345EH型钢市场

产品 产地 规格 材质
Q345EH型钢产品 天津 250*125*6*9       Q345EH
Q345EH型钢 天津 300*150*6.5*9       Q345EH
Q345EH型钢 天津 350*175*7*11       Q345EH
Q345EH型钢 天津 450*150*8*13 Q345EH
Q345EH型钢 天津 400*200*8*13      Q345EH
Q345EH型钢 天津 450*150*9*14        Q345EH
Q345EH型钢 天津 500*200*10*16      Q345EH

    Q345EH型钢应用特点:热轧H型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比,具有优良的力学性能和优越的使用性能。设计风格灵活、丰富。在梁高相同的情况下,钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活。